Wat kost een nieuw kunstgebit?

De regels m.b.t. de kosten en vergoeding van een nieuw kunstgebit zijn vrij juridisch en technisch. Toch kun je stellen dat er een aantal algemene uitgangspunten zijn.

 • Een nota van de tandprotheticus bestaat uit twee delen: een honorarium deel en een tandtechniek deel.
 • De tarieven worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), in opdracht van de minister, jaarlijks vastgesteld.
 • Behandelingen m.b.t. een volledige prothese worden grotendeels vergoed uit de basisverzekering en daarom verrekend met het eigen risico.
 • Daarnaast is er ook sprake van een eigen bijdrage. Dat is het deel dat niet uit de basisverzekering vergoed wordt. Dit deel kan, geheel of gedeeltelijk, worden vergoed uit een aanvullende verzekering. Dit verschilt per aanvullende verzekering.

Klik hier voor een eenvoudige uitleg van de basisverzekering, de eigen bijdrage en het eigen risico door Steffie.nl

De zorgverzekeraar vergoedt de volgende behandelingen geheel of gedeeltelijk:

  • Een volledig kunstgebit (boven, onder of boven & onder) wordt voor75% vergoed uit de basisverzekering. De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten.
  • Reparaties en rebasingen kennen een vergoeding van 90% uit de basisverzekering. De eigen bijdrage, is 10%.
  • Een noodprothese wordt voor 75% vergoed door de basisverzekering. De eigen bijdrage is ook hier 25%. Het trekken van de tanden en kiezen wordt niet vergoed door de basisverzekering. Vraag daarom altijd een prijsopgave bij uw tandarts.
  • Een volledige onderprothese op implantaten wordt vergoed uit de basisverzekering en kent een eigen bijdrage van 10%.
  • Een volledige bovenprothese op implantaten wordt vergoed uit de basisverzekering en kent een eigen bijdrage van 8%.
  • Een normale bovenprothese, in combinatie met een implantaat gedragen onderprothese, die tegelijkertijd worden aangemeten, wordt voor 83% vergoed uit de basisverzekering en kent een samengestelde eigen bijdrage van 17%.
  • Een normale onderprothese, in combinatie met een implantaat gedragen bovenprothese, die tegelijkertijd worden aangemeten, wordt voor 83% vergoed uit de basisverzekering en kent een samengestelde eigen bijdrage van 17%.
  • De kosten van een partiële prothese (plaatje) of frame prothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten komen in principe voor eigen rekening. Het is wel mogelijk dat uw aanvullende verzekering de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullende verzekering.
  • Ook de kosten van reparaties en rebasingen van een partiële prothese of frame kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per zorgverzekeraar en aanvullende verzekering.

Als de kosten van de eigen bijdragen niet, of slechts gedeeltelijk, door uw aanvullende verzekering worden gedekt, dan zullen wij u vragen deze kosten, na afloop van de behandeling bij de balie af te rekenen.

Kosten implantologie

Het vooronderzoek, de röntgenfoto en het  plaatse, van implantaten ten behoeve van een prothese op implantaten wordt voor 100 % vergoed vanuit de basisverzekering.

Wanneer het implanteren én het plaatsen van de prothese op implantanten in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt, wordt het eigen risico twee maal berekend. Als dit lastig is voor u, bespreek dit dan met de dames in onze praktijk.

Wanneer het plaatsen van de implantaten niet doorgaat, zijn de kosten voor foto’s en het consult (als daar geen machtiging is) voor rekening van patiënt. De basisverzekering vergoedt in dat geval de kosten niet.

Het tweemaal belasten van het eigen risico kan ook voorkomen wanneer het plaatsen van de noodprothese (immediaat) en het plaatsen van de normale prothese in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt. Uiteindelijk volgt na een (tijdelijke) noodprothese vaak een definitieve gebitsprothese.

Machtigingen en begrotingen

Voor sommige behandelingen is een machtigingsaanvraag vereist. Uw verzekeraar moet dan eerst toestemming geven voor de behandeling. Wij vragen de machtiging voor u aan bij uw zorgverzekeraar.

U ontvangt van PVG altijd een begroting van de kosten die wij namens u gaan declareren bij de zorgverzekeraar. Dat geldt niet alleen voor de grote bedragen, maar ook voor reparaties en rebasingen. Zo weet u altijd wat er met uw eigen risico verrekend kan worden.

Uitzondering hierop zijn de kosten van het consult. Deze kosten kunnen wij niet declareren bij de zorgverzekeraar en moeten na afloop bij de balie worden afgerekend.

Moet ik aanvullend verzekerd zijn om een kunstgebit te laten aanmeten?

Een aanvullende verzekering is niet verplicht, maar kan wel verstandig zijn. Of dit voor u van toepassing is, hangt af van uw financiële situatie.

De dames achter de balie kunnen u, over het algemeen, precies vertellen wat een behandeling kost en wat u bij moet betalen.

U kunt ook met een prijsopgave van onze praktijk bij uw verzekering navragen wat uw vergoedingen zullen zijn. Wij vertellen u dan wat u extra moet vermelden.

Heb ik een verwijsbrief nodig van mijn huis-/tandarts?

Heeft u geen tanden meer? Dan bent u zonder verwijzing van uw huis-/tandarts welkom in onze praktijk. Een tandprotheticus mag zelfstandig patiënten behandelen en de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar.

De tandprotheticus maakt ook gedeeltelijke protheses, frameprotheses en overkappingsprotheses op wortels of implantaten. Dat doet hij in samenspraak met een tandarts of implantoloog. Het kan zijn dat dan een verwijsbrief of terugkoppeling nodig is. Wij laten dat altijd vooraf weten.

Ik sta ‘onder bewind’ of zit in de schuldsanering. Heb ik recht op een prothese?

Iedereen heeft recht op een prothese. Een groot deel van een prothese wordt door uw zorgverzekeraar vergoed uit de basisverzekering die iedere Nederlander heeft. Het is goed om na te vragen welk bedrag er precies wel of niet wordt vergoed. Neem contact op met onze praktijk voor een offerte. Vraag aan uw bewindvoerder welk bedrag u moet en kunt betalen. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente waar woont en mogelijk een aanvraag indienen voor het vergoeden van uw eigen bijdrage. Wij kunnen de nota voor uw eigen bijdrage ook rechtstreeks naar uw bewindvoerder of de gemeentelijke sociale dienst sturen. Zij handelen het dan verder met ons af.